ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟΝ DRUMMER SEVAN BARSAM

Ο ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΜΑΣ
Sevan Barsam
Discography:
Duality Of Man - 2016 - Rock Of Angels Records Nous Of Time - 2018 - Ellefson Music Production
Tours:
2015 - Europe’s Zero Hour - Memorain European Headline Tour 2016 - Russian Assault - Memorain Russian Headline Tour 2018 - Greek Attack - Memorain Russian Headline Tour
2018 - Russian Tour - Memorain Russian Headline Tour
Opening act slots:
Memorain :
2015 - Opening for Flotsam & Jetsam in Athens and in Ioannina
2016 - Opening for Flotsam & Jetsam in Athens and in Thessaloniki
2016 - Opening for DEATH(DTA) and Obscura in Athens and Thessaloniki 2017 - Opening for Hellstar in Athens
2017 - Opening for Blaze Bayley in Ioannina
Karma Violens :
2018 - Opening for Batushka in Athens
Portfolio:
Memorain:
"Divided” - Official Video - https://youtu.be/wosF4C0ijbw
“Guardian Night” Official Video - https://youtu.be/eIp-E_4lZEI
“Ashes Of Faith” - Audio Video - https://youtu.be/MWPW2vjEDE8
“Last Hope” - Audio Video - https://www.youtube.com/watch?v=jyXhBwEd5jg “Vultures” - Official Video - https://youtu.be/yoI71mxspZ0
Karma Violens:
“Serpent God” - Official Video - https://youtu.be/imVVWfXu0Jw

 
Loading...